Psühhoteraapia ja psühholoogiline nõustamine

D.r Aleksander Rjumin

Psühhoteraapia on psühhoterapeudi ja patsiendi loomeline dialoog, mis on suunatud patsiendi isiksuse muutmisele ja tervise parandamisele. Nende muutuste suuna määravad psühhoteraapia eesmärgid ja ülesanded.

Inimene vajab teist inimest, et iseennast paremini mõista. Suhetes teisega leiab inimene oma isikupära. Me satume tihti mõistmise ja mittemõistmise keerulisse ristumispunkti. Tuttavad ja lähedased midagi meis mõistavad, kuid miski jääb neile arusaamatuks, või ei taheta seda näha. Oleme ju ise ka ühe arusaama kammitsas. Nii on lihtsam elada. Eluraskustesse sattudes peaks vaatama sellisesse peeglisse, milles inimene näeks iseennast kõigi oma väärtuste ja puudustega, kuid siiski väga sümpaatsena – see peegelpilt hakkab talle meeldima.

Põnev on avastada iseendas oma loomuse senitundmatuid tasandeid. Milleks jääda ainult ühe Mina -kontseptsiooni võrku, kui teil õnnestus leida midagi palju kütkestavamat? Kui olete seda kord juba näinud, tahate, et see enam ei kaoks. Psühhoterapeudi oskus aitab teil luua sellist võlupeeglit imagoterapeutilise dialoogi ruumis.

Imago on patsiendi isiksuse peamise müüdi kujund, mille abil toimib tema suhete süsteem iseenda ja maailmaga. Isiksuse peamine müüt määrab olemise koordinatsioonisüsteemi, milles elu erinevad seigad põimuvad ühtseks mõtestatud looks, peegeldades meie elu aktuaalset süzeed.

Tavaelus elame erinevaid sündmusi läbi konkreetselt ja vahetult. Vahel on aga kasulik vaadelda oma elu linnulennult. See aitab mõista inimese elustrateegia eripära, näha selle adaptiivseid ja desadaptiivseid külgi. Kujundite transformatsiooni metoodika lubab muuta eluloo tajumise rakurssi ning tuua välja selle arenemise üldised seaduspärasused. See aitab patsiendil oma Mina paremini mõista ja ideaalile vastavalt välja ehitada.

Maailm meie ümber muutub pidevalt, muutume ka ise – peame kohanema, uusi suhteid looma. Psühhoteraapia on dialoogi ruum, kus saab korrastada suhteid maailma ja iseendaga. Psühhoterapeut on selline Teine, kellega kohtumine teravdab inimese eneseteadvust, puudutab kogu tema emotsioonide sfääri, muudab tema Mina.

Inimese elus tuleb ette kaotusi, lahkuminekuid, mis katkestavad ajutiselt või igaveseks dialoogi nendega, kes teda mõistsid. See on väga raske seisund – aja kulg oleks nagu katkenud. Kõik tegemised muutuvad mõttetuks ega too rahuldust. Hinges on tühjus ja üksildus, hirm ja alaväärsustunne. Katkenud aegade sidet aitab taastada kohtumine psühhoterapeudiga imagoterapeutilise dialoogi ruumis.

Mingiks ajaks saab igapäevasesse rutiini sukeldudes elu põhiküsimuste eest peitu pugeda, kuid eluteed ristuvad alati. Kuidas teha sellel ristteel õiget valikut? See õnnestub, kui te tunnete iseennast, mõistate, mida vajate. Terve inimese psüühika otsib alati toimuva mõtet, mõtestab lahti iseennast ja oma elu. Uute tähenduste leidmine annab meile vaimseks arenguks vajalikku energiat. Vaimse elu kultuur tähendab oskust orienteeruda oma sisemaailmas ning samuti ka oma aktuaalses dünaamilises kujundis.

Vahel on tähtis kohtuda teise inimesega lihtsalt selleks, et südant puistata. Minu väike tütar kirjutas kunagi luuletuse rohutirtsust, kes mängis võlupillikeelel, “et sinul ja minul oleks parem”. Ma arvan, et see võlukeel kõlab ka psühhoterapeudi ja patsiendi kohtumisel, kui isiksuste dialoog muutub kultuuride dialoogiks. Dialoog tekib, kui patsient tahab ennast muuta – et saada paremaks.

Registreeru arsti vastuvõtule